POPULÄRVETENSKAP OCH FORSKNINGSKOMMUNIKATION
 
 

KONTAKT

Kajman media AB
Lotten Wiklund
Tel: 070 615 55 39
lotten@kajman.se

Följ

  • Twitter Social Ikon
  • Facebook Social Icon
OM
KAJMAN MEDIA

Kajman Media en plattform för att utveckla koncept, driva projekt och producera populärvetenskpligt innehåll för olika medier och sammanhang. Arbetet är ett sätt att utforska möjligheterna att göra bra och välproducerad populärvetenskaplig content i ett samhällsklimat där gränserna mellan tro och vetande allt oftare ifrågasätts och där digitaliseringen och nya medieekonomier skapa förändrade förutsättningar både för vetenskapskommunikation och vetenskapsjournalistik.

OM
LOTTEN WIKLUND

Lotten Wiklund är grundare av Kajman Media. Hon har arbetat som redaktör och vetenskapsjournalist sedan sedan början av 2000-talet och har en bakgrund som forskningskommunikatör. Lotten Wiklund skriver, föreläser och utför konsultuppdrag kring ämnen som rör  relation mellan människa, teknikutveckling och  kunskapsproduktion. Som journalist engagerar hon sig också i frågor kring pseudovetenskap, kognitiva  snedvinklingar och vikten av källkritik.

OM
POP SCI

Pop sci eller populärvetenskap har aldrig varit viktigare. Rätt använd bidrar den till lärande och engagemang, uppmanar till eftertanke, reflektion och kritiskt ifrågasättande. Populärvetenskapen hjälper till att höja den vetenskapliga kompetensen i samhället och förbättrar individers möjlighet till delaktighet och agens och är  därmed ett viktigt stöd i demokratiska processer. Populärvetenskap hjälper oss skapa insikter om hur vi kan använda all vår kunskap på bästa sätt för att bygga hållbara samhällen för framtiden.

Foto: Milis Smith ©

Copyright: Kajman Media AB 2018