På världens kanske mest inflytelserika post sitter en man som porträtteras som impulsstyrd, fördomsfull och narcissistisk. USA:s president beskrivs som en förnekare av fakta, en man som avvisar saktmod och eftertanke, som sprider lösa På världens kanske mest inflytels...

Forskarna använder robotar för hjälpa ensamma äldre i vardagen och som terapeuter för barn med autism. Men vad händer med våra känslor när robotar ersätter allt mer av mänsklig kontakt?

För några år sedan släppte musikern och konstnären Håkan Lidbo ut 25 små gröna rob...

Neuroenhancement kallas det. Förbättring av centrala nervsystemet. Att påverka hjärnan med hjälp av ström är en mycket gammal teknik, men nu går forskningen i i ett nytt skede.

Med optogenetiken har psykiatern och neuroforskaren Karl Deisseroth revolutionerat möjligheterna att förstå och påverka hjärnan. Kanske kombinationen av ljuskänsliga bakterier, genmodifiering och neurosensorer i framtiden ger oss de svar vi behöver för att bota hjärnan...

Human Brain Project är den största enskilda satsningen som någonsin gjorts inom hjärnforskning. Eldsjälen bakom är den sydafrikanske professorn i neurologi, Henry Markram. Målet är att skapa en fullständig modell av en mänsklig hjärna inuti en superdator.

Det är decemb...

Chip inopererade i huvudet. Förmågan att koppla ihop den mänskliga hjärnan med datorer, kunskapen om hur vi läser av hjärnans aktivitet med hjälp av chip och elektroder är en fantastisk möjlighet för många svårt sjuka människor. Men tekniken är också något som väcker r...

Är världen verkligen vad den ser ut att vara? Eller döljer sig en stor världskonspiration under ytan? Tanken på konspirationer är lika gammal som civilisationen och visst förekommer hemliga sammanslutningar och dolda agendor. Men konspirationsteorier är ofta produkter...

Forskare och politiker döljer ofta sanningen för att gynna sig själva. Det tror i all fall Mikael Cromsjö som inte litar på etablissemanget. Gränsen mellan sund skepsis och rena konspirationsteorier är svårdefinierad. Hur viktigt är det för ett samhälle att medborgarna...

Datorer och spel leder ofta till stillasittande. Men i ett nytt projekt vid amerikanska MIT måste barnen röra på sig för att utforska spännande datavärldar.

Fetma och stillasittande är ett växande problem bland barn. Det vill forskare vid MIT Media Lab i USA råda bot på...

I Sverige finns flera slutna och hemliga nätverk. De kan fylla en viktig social funktion men cementerar också ålderdomliga värderingar. Annars är det främst i öppna nätverk som kreativitet och nya idéer växer fram.

Kulturhistorikern Charles Petruson har studerat en rad...

Please reload

Följ...
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
Taggar