Datorspel enbart för manliga nördar? Det grabbiga kommer att ersättas av en spelkultur där alla deltar på samma villkor, tror forskare.

Teknik och datorspel är i allmänhet något vi förknippar med män och killar, men sambandet mellan teknik och kön är mer komplicerat än...

År  2015 åtalades den 23-åriga amerikanskan Andrea Mears för misshandel. På ett friluftsområde i staden Madison, Connecticut hade hon kastat sig över en sjuttonårige pojke, slitit söder hans kläder och försökt knäcka hans näsa. Alltsammans fångades på film. 

Vad va...

Förståelsen av hjärnans plasticitet skapar nya möjligheter att behandla rädslominnen och ptsd.

Våra minnen är helt centrala för att vi ska kunna orientera oss i tillvaron. De hjälper oss bland annat att läsa av andra människor och att göra förutsägelser om framtiden. Me...

Praktisk hjälp, socialt stöd och vanlig medmänsklighet. Det räcker många gånger för att hjälpa en människa i kris. Påtvingade samtal stjälper mer än hjälper. Men ny kunskap har svårt att få fäste.

Synen på kriser och krisreaktioner håller på att förändras. I dag vet man...

Kris, sorg, trauma. Hur påverkas vi av tunga händelser? Många klarar sig faktiskt förhållandevis väl, medan några utvecklar svårare krisreaktioner. Modern forskning förklarar varför vissa drabbas hårdare och slår hål på myten om det helande samtalet.
 

Christina Fischle...

Hjärnans hantering av minnet spelar en viktig roll för hur vi bearbetar ett trauma. För den som drabbas av allvarligare reaktioner finns i dag flera effektiva behandlingar. Det går att bli frisk från ptsd.

– Det finns en föreställning om att krisbearbetning innebär en o...

Världens första riktiga cyborg har han kallat sig; Kevin Warwick, professor i artificiell intelligens vid Reading University, England, lät för ett antal år sedan operera in elektroder i sin vänstra arm. Anslutna direkt till nervsystemet plockade elektroderna upp profes...

Många patienter med psykiatriska tillstånd får inte rätt behandling enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Detta kan ses som en form av biverkning, menar psykologen Sigrid Salomonsson.

Sigrid Salomonsson är enhetschef för psykosociala teamet på Gustavsbergs vårdcentral. Ho...

Trots stora framsteg inom traumaforskningen behandlas patienter fortfarande med föråldrade - och i vissa fall skadliga metoder.

Psykologiska trauman så som olyckor, övergrepp eller naturkatastrofer drabbar många. Men i dag talar man framförallt om potentiellt traumatise...

Våra plågade själar är det största hotet mot folkhälsan i västvärlden. Det menar i alla fall många forskare. Runt 60 miljarder kostar den psykiska ohälsan i Sverige i dag. Hur ska vi minska lidandet och få ner kostnaderna undrar vi. Medicinering är en form av behandlin...

Please reload

Följ...
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
Taggar