Hjärnans hantering av minnet spelar en viktig roll för hur vi bearbetar ett trauma. För den som drabbas av allvarligare reaktioner finns i dag flera effektiva behandlingar. Det går att bli frisk från ptsd.

– Det finns en föreställning om att krisbearbetning innebär en o...

Trots stora framsteg inom traumaforskningen behandlas patienter fortfarande med föråldrade - och i vissa fall skadliga metoder.

Psykologiska trauman så som olyckor, övergrepp eller naturkatastrofer drabbar många. Men i dag talar man framförallt om potentiellt traumatise...

Please reload

Följ...
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
Taggar