Praktisk hjälp, socialt stöd och vanlig medmänsklighet. Det räcker många gånger för att hjälpa en människa i kris. Påtvingade samtal stjälper mer än hjälper. Men ny kunskap har svårt att få fäste.

Synen på kriser och krisreaktioner håller på att förändras. I dag vet man...

Please reload

Följ...
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
Taggar