"SOM ANONYM KAN MAN AGERA MER SPONTANT"


Samtidsmänniskan har inte fler nära vänner än hon som levde under 1800-talet. Men förr bestod vårt utökade sociala nätverk av i snitt 150 personer. I dag har vi många hundra eller tusentals lösa kontakter. Dagens unga lär sig tidigt att skapa och vidmakthålla sociala nätverk med hjälp av ny teknik.

– Sociala nätverk och bindningar mellan människor har ju funnits i alla typer av samhällen, säger Simon Lindgren, professor i sociologi vid Umeå universitet.

Ibland talar man om socialt kapital.

– Känner du rätt personer är det lättare att uppnå vissa saker, konstaterar Simon. Skillnaden i dag är att dina sociala kontakter dokumenteras och visualiseras genom den digitala tekniken. På Facebook syns det vem du känner.

Kanske är det därför statusen på sociala nätverk och kontakter har vuxit.

– Bland dagens unga anses det inte fult att bygga på sina nätverk för att uppnå andra mål.

En av de stora frågorna bland forskare är hur man påverkas av att ha fötts in i det nya medielandskapet. Än har vi inte sett de långsiktiga följderna.

– En konsekvens skulle kunna vara att vi blir mer cyniska när vi skapar våra nätverk, att det blir så viktigt att ha rätt kontakter.

Men framför allt tjänar de nya teknikerna som ett sätt att

understödja redan befintliga sociala nätverksstrukturer.

– Mycket av det som sker mellan ungdomar i dag har alltid sett likadant ut, säger Simon Lindgren. Mobbning har exempelvis alltid funnits. Skillnaden är att nätmobbningen blir mer synlig. Och forskning visar att ungdomar som spelar nätverksspel är samma personer som är engagerade i föreningslivet i övrigt. Den nya tekniken lägger sig som ett extra lager i vår sociala samvaro.

Bloggar, diskussionsforum och sociala medier är i dag viktiga arenor. Men vad är det som händer med de sociala rollerna när vi umgås genom våra datorer?

– Vi ser samma sociala mönster på nätet som ”i verkliga livet”, skillnaden är att saker sprids snabbare på nätet. Det är så kraftfullt.

Men nätumgänget innebär ofta en viss fysisk distans och skapar möjligheter att ha anonyma alias.

– Trösklarna sänks. Det ligger närmare till hands att agera spontant på nätet, dels för att man kan vara anonym, dels för att steget mellan tanke och handling minskar.

– Men för att kunna ha en meningsfull social interaktion måste man bygga upp förtroende och det gäller även på nätet.

De stora effekterna av sociala medier och digitala tekniker ser vi i vardagslivet.

– Livet på nätet utvecklar en särskild sorts mediekompetens. Man kan prata tillbaka, vara medskapare, ge sitt lilla bidrag i det globala flödet.

Sök efter taggar
Följ oss
  • Twitter Social Ikon
  • Facebook Social Icon