KONSPIRATIONSTEORIER SKA KRITISERAS, FAST ÖDMJUKT


Är världen verkligen vad den ser ut att vara? Eller döljer sig en stor världskonspiration under ytan? Tanken på konspirationer är lika gammal som civilisationen och visst förekommer hemliga sammanslutningar och dolda agendor. Men konspirationsteorier är ofta produkter av tankemönster som går igen genom historien, snarare än verkliga hot.

Rasmus Fleischer, forskare i ekonomisk historia, tycker att det är viktigt att skilja mellan å ena sidan enskilda konspirationsteorier och å andra sidan det som kallas konspiracism.

- Konspiracism är en världsåskådning där man bygger upp föreställningen att världen består av en mängd konspirationer, säger han.

Människor som representerar det här synsättet upplever att konspirationer lurar bakom varje hörn. En konspiration liksom hakar i nästa, och tillslut bildas en hel väv av konspirationer, som alla hänger samman.

Konspiracism har en lång historia och är traditionellt djupt sammanflätad med antisemitismen. En känd konspirationsteori är Sion Vises Protokoll, ett dokument som ansågs vara ”beviset” för att judar planerade att ta världsherraväldet. Redan på 1920-talet kunde man dock bevisa att Sion Vises Protokoll var en ren och skär förfalskning och att ursprunget var en satirisk pamflett riktad mot Napoleon III. Trots det finns det fortfarande människor som tror på det.

Inom dagens nynazism florerar en stor mängd konspirationsteorier, menar Rasmus Fleischer. Men idag tar också många aktiva konspirationsteoretiker eller ”sanningssökare” avstånd från antisemitism. Inom både new age-rörelsen och den väckelsekristna rörelsen förekommer en hel del konspirasicm.

En konspirationsteori som fått starkt fäste är att läkemedelsindustrin skapar vaccin för att göra oss sjuka. Bland många vaccinationsmotståndare råder föreställningen att vaccin bland annat orsakar astma, och genom att lura människor att vaccinera sig säkrar läkemedelsföretagen sitt kundunderlag för astmamedicin.

Andra konspiracistiska föreställningar är att vi utsätts för strålning, inte bara från mobiler utan även från vanliga trådlösa nätverk. Strålningen sägs orsaka cancer och neurologiska skador, men det finns sätt att skydda sig, genom olika avskärmningsprodukter som specialkalsonger och sängkläder med invävda metalltrådar.

- Många gånger finnas det rent kommersiella intressen hos dem som sprider konspirationsteorier om exempelvis läkemedelsföretag, säger Rasmus Fleischer. Den som säljer alternativmediciner och kosttillskott vill naturligtvis misstänkliggöra den traditionella marknaden för att locka till sig kunder.

Andra motiv till konspiracism, menar Rasmus Fleischer är förmodligen rent existentiella. I samband med att man lanserar konspirationsteorier beskriver man ofta en värld som är i kris och upplösning.

- Det här rör sig om människor som har svårt att godta existensen av slumpen, säger Rasmus Fleischer. De har svårt att acceptera att strukturer som uppstår i vårt samhälle inte uppfunnits av enskilda personer, utan att de är produkten av en historisk utveckling. Kapitalismen är en sådan struktur, som i själva verket utvecklats historiskt men som tillskrivs enskilda individer med onda avsikter.

Men går det att hitta en minsta gemensam nämnare för konspirationsteorier?

- Många konspirationsteorier är oerhört influerade av det politiska klimatet i USA idag, säger Rasmus Fleischer. Här finns en stark närvaro av den kristna evangelistiska tanken på apokalypsen, den berättelse vi hittar i Johannes uppenbarelsebok. Det finns starka strukturella kopplingar mellan konspirationsteorierna och den apokalyptiska tanken; hur jorden går mot den yttersta dagen och tanken på en falsk Messias som uppenbarar sig men som måste avslöjas.

Andra tydliga drag är att konspirasicmen demoniserar en ståndpunkt och okritiskt idealiserar en annan. Exempelvis framhålls ofta fördelen med alternativa mediciner till förmån för den etablerade medicinen. Ett annat exempel är hur småföretagandet och den ekonomiska småskaligheten framhålls som ett ideal, medan bankväsendet demoniseras.

Ytterligare saker som ofta är utmärkande för konspirationsteorier är en extrem fixering för fakta.

- Om man pratar med någon som är övertygad om att händelserna 11 september 2001 iscensattes av Vita huset, så kommer man att få så mycket fakta kastad på sig att man inte har en chans att ta ställning, säger Rasmus Fleischer. Men dessa fakta är hämtade från vitt skilda håll och sätts inte i ett sammanhang, och analyseras inte systematiskt.

Fyller konspirationsteorier någon funktion i ett samhälle?

- Man ska vara försiktig med konspirationsteorier och jag tycker att man ska skärskåda och kritisera dem. Men kritiken ska utformas konsekvent och ödmjukt. Och jag tycker att konspirationsteorier ska ses som symtom på saker.

För det kanske inte är orimligt att det finns en misstro mot läkemedelsindustrin, menar Rasmus Fleischer. Att det finns en massa kvacksalvare som kan saluföra verkningslösa naturpreparat genom att hävda att läkemedelsindustrin konspirerar mot människor beror kanske på att delar av läkemedelsindustrin faktiskt är väldigt problematisk.

- Egentligen, säger han, är ju konspirationsteorier lika legitima som vilka andra teorier som helst. De kan vara falska, men ibland visar de sig vara sanna. Det stora problemet med dem är egentligen att de brister i sin samhällsanalys, förbiser komplexiteten.

Några vanliga konspirationsteorier

HIV orsakar inte aids. Men detta försöker läkemedelsindustrin dölja så att de ska kunna sälja mediciner. Tyvärr har denna felaktiga teori fått inflytande i exempelvis södra Afrika. Det gör att hiv-drabbade personer luras att inte medicinera utan istället sprider viruset vidare.

Fri energi bygger på föreställningen att det egentligen finns obegränsat med energi att tillgå. Men eftersom så många stora företag tjänar pengar på energiutvinning, genom exempelvis olja, så hålls den här upptäckten hemlig. En alternativ teori är den fria energin endast är tillgängligt för en liten priviligierade grupp som utnyttjar kunskapen för att förslava resten av mänskligheten.

Attacken mot WTC/11 september

Händelserna som inträffade den 11 september 2001 omgärdas av en enorm mängd konspirationsteorier och det är många som inte accepterar den offentliga bilden att dåden iscensattes av al Quaida. En av de vanligaste teorierna är att tornen på World Trade Centre sprängdes, och alltså inte rasade ihop på grund av de plan som träffade. Bakom attentaten låg i själva verket president George W Bush. Andra teorier är att staten Israel låg bakom.

Chemtrail

En av de just nu dominerande konspirationsteorierna är föreställningen m Chemtrails. Man menar att de gasmoln som flygplan lämnar efter sig på himlen i form av vita streck i själva verket är kemikalier som sprutas ut över medborgarna. Motivet skulle vara att göra människor sjuka eller spraya dem med gift som gör dem lättare att kontrollera eller till och med förslava.

David Ickes teorier om utomjordingar

Före detta politikern, engelsmannen David Icke skriver om och debatterar för sin teori att världen styrs av ett hemligt sällskap reptiler som kommer från en annan dimension i rymden. Kända utomjordingar är exempelvis drottning Elisabeth av England och Hillary Clinton. Motivet skulle helt enkelt vara att förslava befolkningen på jorden. David Icke har anklagats för att vara antisemit.

Mordet på Olof Palme

Mordet på Sveriges statsminister 1986 har alltid varit föremål för konspirationsteorier. Mest känt är förmodligen det så kallade polisspåret vars kärna går ut på att mordet begicks av en grupp poliser med högerextrema åsikter. Privatspanaren och före detta journalisten Lars Krantz hävdade att mordet i själva verket var ett självmord som iscensattas med hustrun Lisbets hjälp. Krantz konspiration kom så småningom att utökas till att omfatta även feminismen, Rotary och homosexuella och han menade att mordet var en del av en världskonspiration.

Konspirationsteorier som visat sig vara sanna

MK ULTRA

MK-Ultra var kodnamnet för på hemligt forskningsprojekt iscensatt av amerikanska CIA. Syftet var att utveckla metoder för kemisk och psykologisk krigsföring. Flera av experimenten utfördes på ovetande försökspersoner där man bland annat testade effekterna av LSD och tortyrliknande psykologiska behandlingar på amerikanska soldater.

Operation Snowwhite

1973 försökte Scientologikyrkan i USA att från statliga myndigheter begära ut dokument man trodde innehöll information om grundaren Ron L. Hubbard. Organisationen försökte också infiltrera ett stort antal amerikanska myndigheter, ambassader och konsulat. Syftet var att smutskasta personer som var kritiska mot Scientologin. Flera personer inom kyrkan dömdes till fängelse för inblandning i Snowwhite.

FRA och operation Whitelight

Innan Sverige antog den så kallade FRA-lagen ryktades att lagen skulle ge den civila myndigheten Försvarets radioanstalt möjlighet till aktiv övervakning av enskilda individer och organisationer; alltså dataintrång och inte bara passiv signalspaning av data- och telenät. Genom dokument som läcktes av Edward Snowden kunde man utläsa att detta verkade stämma.

Sök efter taggar
Följ oss
  • Twitter Social Ikon
  • Facebook Social Icon