”SPELKULTUREN KOMMER ATT BLI MER JÄMLIK”


Datorspel enbart för manliga nördar? Det grabbiga kommer att ersättas av en spelkultur där alla deltar på samma villkor, tror forskare.

Teknik och datorspel är i allmänhet något vi förknippar med män och killar, men sambandet mellan teknik och kön är mer komplicerat än vi ofta ser. Det menar Maja Fjaestad, forskare i vetenskapshistoria vid KTH.

– Mycket av den teknik vi använder i vardagen skulle vi nog inte betrakta som särskilt manlig, säger hon. Det har inte att göra med hur avancerad den är, utan med hur vi ”kodar” teknik som tillhörande ett kön. Det intressanta är de processer som gör att teknik ibland kodas manligt och ibland kvinnligt och hur den omkodas när den hamnar i ett nytt sammanhang.

En stor del av tekniken var ”manligt kodad” från början, men ju mer allmän den blev, desto mer ansågs den tillhöra kvinnor. Telefonen är ett bra exempel på ett föremål som till en början ansågs avancerad och manlig, men som kom att bli en kvinnligt kodad teknik och vars status sjönk.

– Att datorspel är en manligt kodad teknik beror på många saker, säger Maja Fjaestad. Mäns teknikvärld och fritid har som regel en stark betoning på lekande, svårtillgänglighet och prestation. Det stämmer väl in på datorspel.

En annan sak som nog spelar in är att datorspelsvärlden har en stark koppling till en tidlös manlig stereotyp, nämligen nörden.

– Det är en av få manliga stereotyper som kvinnor sällan eller aldrig går upp i, säger Maja Fjaestad.

Jonas Linderoth, doktor i pedagogik vid Göteborgs universitet, har forskat på den sociala Kultur som omger datorspelandet. Han menar att umgänget i spelvärlden – exempelvis det som sker över så kallade onlinespel där många spelare deltar samtidigt – ofta är väldigt grabbig och präglas av en konservativ syn på kön.

– Mina informanter berättar att stämningen kan förändras när det kommer in en tjej i spelet, antingen blir språket plötsligt väldigt välvårdat eller extremt snuskigt, säger han. Det kan inte förhålla sig neutralt till kvinnliga spelare.

Många onlinespel präglas av en prestationskultur där statusen avgörs av hur duktig du är.

– Men den omfattar inte de tjejer som deltar. Här ges tjejerna en stereotyp könsidentitet och de utmanas inte på samma villkor som killarna. Tjejerna tillåts inte att delta på samma premisser, det gör att många inte vill ge sig till känna.

Det här fenomenet gäller inte alla onlinespel men många. Jonas Linderoth jämför med rollspels- och lajvkulturen där killar och tjejer oftare deltar på jämlika villkor.

– Förmodligen beror det på att datorspel inte är lika krävande som rollspel. I datorspelsVärlden handlar det mer om lek och förströelse medan rollspel ofta kräver en annan sorts bildning och engagemang, något som leder till en mognare syn på jämlikhet.

Att kvinnor och tjejer i framtiden kommer att ta allt större utrymme i spelvärlden tvivlar han inte på. Frågan är bara vilken roll de får.

– Redan i dag ser vi hur marknaden tar nya segment i form av medelålders kvinnor som spelar ”Wii” eller yngre tjejer som spelar ”My littelest petshop”. Jag hoppas att det inte innebär att det etableras ytterligare traditionella könsroller, att det bildas en ”kvinnlig spelposition”, utan att man plockar upp traditionen från rollspelskulturen, där alla deltar på samma villkor, säger han.

Inom den datorspelsgenre som kallas MMOG – onlinespel med flera hundra tusen deltagare från hela Världen – är en betydande del av spelarna tjejer.

– Undersökningar visar att kategorin kvinnliga spelare över 30 år är betydligt större än exempelvis kategorin killar mellan 12 och 16 år, berättar Jonas Linderoth. Här hittar man ofta en väl utvecklad social kultur och det är ganska vanligt att möten i spelet leder till relationer i verkliga livet.

Sök efter taggar
Följ oss
  • Twitter Social Ikon
  • Facebook Social Icon